Propozície na Klubovú výstavu 27.5.2017 v Chvojnici sú k dispozícii.