13.9.2020 Špeciálna výstava (CAC), miesto konania Varín,
rozhodca p. Kuriata-Okarmus Monika /PL
 
13.9.2020 Klubová výstava (CAC), miesto konania Varín,
rozhodca p. Vojteková Iveta /SK
 
Po výstavách sa uskutoční Členská schôdza.