LHASA APSO

Rozhodca: Miroslav Guniš, SK

PSY

trieda dorastu:
VN, LEXUSS IVEPET ch: I.Petráková, m:A.Poláčeková – Najkrajší dorast I. miesto
trieda mladých:
V 1, CAJC CAPONE ELBRUSSIA ch: P. Podroužek, m: O. Necpalová
trieda šampiónov:
V 1, CAC CH. BACK GEMA-ROSES ch: M. Geršičová, m: L. Podlohová
trieda veteránov:
V 1, ICH. HASAN AGÁTA LUX ch:J.Černá, m: M. Geršičová – Najkrajší veterán I. miesto

SUKY

trieda mladých:
V 1,CAJC KJA-LA AGÁTA LUX ch+m: J.Černá
V 2 CHU-LI VON NIEDEROTTNANG ch:Eisner, m:J.Černá
V 3 KHYI-MO AGÁTA LUX ch:Černá, m:P.Začková
trieda stredná:
V 1,CAC KA-KHI-LA IVEPET ch:I.Petráková, m:A.Poláčeková
trieda otvorená:
V 1, CAC, GCH. FEDERIKA AGÁTA LUX ch: J. Černá, m: A. Králik – BOB, BIS I.miesto
V 2, R.CAC CHATUM GEMA-ROSES ch: M. Geršičová, m: Ľ. Červeníková, Ing.
V 3 GESHE GEMA-ROSES ch + m: M. Geršičová

TIBETSKÝ TERIÉR

Rozhodca: Miroslav Guniš, SK

PSY

trieda šteniat:
VN, ARSHAD TINGRI ch + m: A. Králik a Z. Bajsová – Najkrajšie šteňa výstavy I. miesto
nenastúpil AKAR TINGRI ch+m:A.Králik a Z.Bajsová
trieda mladých:
V 1, CAJC FALAMANDUS NORDIC VINTAGE ch: T. Hakamo, m: Ing.V. Kučerková
SPLNENÉ PODMIENKY PRE UDELENIE TITULU JCH. SR A KLUBOVÉHO ŠAMPIÓNA MLADÝCH
trieda stredná:
V 1,CAC KHYI-MI AVATAR LAMLEH ch: M. Adámeková, Mgr., m: Švihálkovi
trieda otvorená:
V 1, CAC ASHANG TASHI IHAGPA ch: L .Mifková, m: L.Kyšáková
V 2, R.CAC DAKSI-DAWA DHANGARHI ch: A. Fajerová, m: P. Fedor

SUKY

trieda šteniat:
VN A-CHI-THU TINGRI ch + m: A. Králik a Z. Bajsová
trieda stedná:
V 1, CAC KHYI-MI ARDIN LAMLEH ch: M. Adámeková, m: M. Bolgáčová
V 2, R.CAC AKKIRA MORAVIA CLÉR ch: O. Michlová, m: E. Lajdová
V 3 DAYA LAMLEH SCHAMBALA ch: B. Blažejová, m: H. Ohainková
trieda otvorená:
V 1 ,CAC METOG VON SHANGRI-LA ch: R. Turák, m: P. Fedor
V 2, R.CAC A´NYIMASHAR GABA PONYA ch: M. Petrová, m: H. Ohainková
trieda šampiónov:
V1,CAC, CH. DEBBIE MASINIAL ch + m: A. Šoková – BOB

TIBETSKÝ ŠPANIEL

Rozhodca: Miroslav Guniš, SK

PSY

trieda šampiónov:
V 1, CAC, CH. AMOR PERLA MAHAGON ch:E.Hájková, m: I. Visolajská – BOB

SUKY

trieda mladých:
V 1, CAJC, ODETTE PERLA MAHAGON ch: E. Hájková, m: I. Visolajská – Najkrajšia mladá suka I. miesto
trieda otvorená:
V 1, CAC GLORIS BOHEMIA MAESTRO ch: L. Król, m: J. Koželuhová
trieda šampiónov:
V 1,CAC CH. FELISHA BOHEMIA MAESTRO ch: L. Król, m: O. Krchňáčková

SHIH-TZU

Rozhodca: Miroslav Guniš, SK

PSY

trieda šteniat:
VN FAIR PLAY Z IVAFRE ch+m:I.Fremrová
trieda dorastu:
VN DEXTER-ATREI KIRABZER ch: S. Rezbáriková, m: M. Szalayová
VN MON-CHA-RA AGATA LUX ch: Černá, Tarkošová, m: J. Černá
trieda mladých:
V 1, CAJC BLACKBERRY´S MISSION COMPLETED ch: N. Naksophon, m: M. Rezbárik, Ing.
trieda stredná:
V 1, CAC JCH. ALFRÉD Z IVAFRE ch:I.Fremrová, m: E. Býšková, Ing.
V 2, R. CAC SOLARIS AVIS MAGIC MOMENT ch: B. Lenart, m: B. Machynová
trieda otvorená:
V 1, CAC ARCHIBALD OD ŠUMAVSKÉ BRÁNY ch + m: Z. Rychtaříková
trieda šampiónov:
V 1,R.CAC, CH. VONG-KONG SHAH ABBAS ch:Klein J-C., m:I.Fremrová – BOB, BIS III.miesto
V 2, R.CAC CH.  STAR-FIGHTER´S STREETS OF FIRE ch: A. Sangkahapong, m: M. Rezbárik

SUKY

trieda mladých:
V 1,CAJC CAROLÍNA Z IVAFRE ch + m: I. Fremrová
V 2 JESSY Z MENGUSOVSKEJ DOLINY ch + m: M. Pavlech
V 3 CATTLE LEY ROLNIČKA ch: H. Czudková, m: M. Rezbárik,I ng.
trieda stredná:
V 1, CAC JCH. ATHENA Z TIBETSKEJ RÍŠE ch + m: B. Machynová
trieda otvorená:
V 1, CAC JCH. BEEZIE OD ŠUMAVSKÉ BRÁNY ch + m: Z. Rychtaříková
V 2, R.CAC CH. ZINALDA-ATREI KIRABZER ch:S.Rezbáriková, m: B. Machynová