09.12.2021 sa narodili 3 psíkovia a 3 sučky.
CLAN OF PAULENS – chovateľ Beáta Paulenová, Dlhá 30, 903 01 Senec
tel: +421 911 726 509