plemenná kniha

Viac:/Tag:plemenná kniha

PK ST 2012

Rok 2012

Bez informácii
SPKP 737/12 pes
SPKP 738/12 pes

Chovateľská stanica Atrei Kirabzer KL č.17/11
Chovateľ: Miroslav Rezbárik, Ing.
Otec: Blackberry´s Mission Completed, matka: Onuris-Atrei Kirabzer
Dátum narodenia šteniat: 04.03.2012
SPKP 739/12 […]

2015-09-09T11:02:38+00:00 31/12/2012 |Tags: |

PK TS 2012

Rok 2012

Bez informácii
SPKP 067/12 pes
SPKP 068/12 pes
SPKP 069/12 pes
SPKP 070/12 pes

Chovateľská stanica Lotosový kvet Tibetu Kl č.19/12

Majiteľ: Visolajská Ingrid
Otec: Sommerlyst´s Dga-Po-Ne-Po matka: Ethel Modrá písnička
Dátum […]

2015-09-09T11:07:49+00:00 31/12/2012 |Tags: |

PK ST 2011

Rok 2011

Chovateľská stanica : Kirabzer KL č.23/10
Chovateľ : Silvia Rezbáriková
Otec: Star-Fighter´s Streets of Fire matka: Volavka – Atrei Kirabzer
Dátum narodenia šteniat: 18.01.2011
SPKP 698/11 Xiny- Atrei […]

2013-02-17T19:02:42+00:00 31/12/2011 |Tags: |

PK TS 2011

Rok 2011

Chovateľská stanica: Lotosový kvet Tibetu Kl č.40/10
Majiteľ: Visolajská Ingrid
Otec: Sommerlyst´s Dga-Po-Ne-Po matka: Ethel Modrá písnička
Dátum narodenia: 01.06.2011
SPKP 61/11 CAN-RIG pes sobolia
SPKP 62/11 CESPA pes […]

2013-02-17T16:53:11+00:00 31/12/2011 |Tags: |

PK ST 2010

ROK 2010

Chovateľská stanica: Kirabzer KL č. 09/09
Chovateľ: Silvia Rezbáriková
Otec: Blackberry´s Mission Completed matka: Gaia- Atrei Kirabzer
Dátum narodenia šteniat: 25.02.2010
SPKP 663/10 Leo –Atrei Kirabzer pes červeno […]

2013-02-17T18:48:37+00:00 31/12/2010 |Tags: |

PK TS 2010

Rok 2010

Chovateľská stanica: Lotosový kvet Tibetu Kl č.10/09
Majiteľ: Visolajská Ingrid
Otec: Amor Perla Mahagon matka: Ethel Modrá písnička
Dátum narodenia: 25.12.2009
SPKP 51/10 AM-Po pes particolor
SPKP 52/10 AN-Dan-Po […]

2013-02-17T16:49:32+00:00 31/12/2010 |Tags: |

PK ST 2009

ROK 2009

Chovateľská stanica: Kirabzer KL č.20/08
Chovateľ: Silvia Rezbáriková
Otec: Unkas z Ivafré matka: Anuket – Atrei Kirabzer
Dátum narodenia šteniat: 02.01.2009
SPKP 626/09 Elvis – Atrei pes mahagonovo […]

2016-01-25T11:56:10+00:00 31/12/2009 |Tags: |

PK TS 2009

Rok 2009

Import
SPKP 048/09 Odette Perla mahagon suka
Dátum narodenia: 03.11.2003, Majiteľ: Ingrid Visolajská

Chovateľská stanica: Jantár Tibetu KL č.27/2008
Majiteľ: Ing. Katarína Šarlinová
Otec: Belisarios Perla mahagon matka: Cynthia […]

2013-02-17T16:45:11+00:00 31/12/2009 |Tags: |

PK ST 2008

ROK 2008

Chovateľská stanica: Karmapa KL č.22/07
Chovateľ: Vladimír Tomaščik
Otec: Marco Bohemia Acro matka: Brea Karmapa
Dátum narodenia šteniat: 25.01.2008
SPKP 581/08 James Bond pes tricolor
SPKP 582/08 Jazz Menn […]

2017-01-10T11:27:31+00:00 31/12/2008 |Tags: |

PK TS 2008

Rok 2008

Chovateľská stanica: Bully Royal Club
Majiteľ: Kereškényiová Radka
Otec: Ganesh Himal z Janovického zámku matka: Léthé Perla Mahagon
Dátum narodenia: 13.09.2008
SPKP 046/08 Happy day suka sobolia
SPKP 047/08 Hennessy […]

2013-02-17T16:42:20+00:00 31/12/2008 |Tags: |