Na podrobnú prezentáciu chovných jedincov na stránkach Klubu tibetských plemien majú právo iba majitelia, ktorí sú členmi klubu. Tu je zoznam klubom uchovnených jedincov Shih Tzu, ktoré boli v čase uchovnenia zapísané v Slovenskej plemennej knihe psov (SPKP). 

Shih Tzu – psy Shih tzu – suky
Cofi Anyvon z Oderských vrchů Diamond Flash Melani Raising Star
Flash These Lovingeyes Dafne These Lovingeyes
Etheniel These Lovingeyes Tu Chu Madam Atrei Kirabzer
Pride Leon Derrik Szölöhegyi Bitangüzö Fédra
Szölöhegyi Bitangüzö Georg Celest These lovingeyes
Azrael These lovingeyes Casiopeia These lovingeyes
Chesvet Line Image Black Pearls Penelope Atrei Kirabzer
Mon-Cha-Ra Agáta Lux Cindy Soví hnízdo
Ni-Ani-Atrei Kirabzer Jessica-Atrei Kirabzer
Dexter-Atrei Kirabzer Florentina Atrei Kirabzer
Solaris Avis Magic Moment Lolita Atrei Kirabzer
Xan Atrei Kirabzer Montana Atrei Kirabzer
Blackberry’s Mission Completed Brianny These lovingeyes
Diesel z Tichého podhradia Brenda These lovingeyes
  Laura Atrei Kirabzer
  Rossa Shine Agáta Lux
  Bonnie These lovingeyes
  Onuris-Atrei Kirabzer