Na podrobnú prezentáciu chovných jedincov na stránkach Klubu tibetských plemien majú právo iba majitelia, ktorí sú členmi klubu. Tu je zoznam klubom uchovnených jedincov Shih Tzu, ktoré boli v čase uchovnenia zapísané v Slovenskej plemennej knihe psov (SPKP). 

 
Shih Tzu – psy
Cofi Anyvon z Oderských vrchů
Flash These Lovingeyes
Etheniel These Lovingeyes
Pride Leon Derrik
Szölöhegyi Bitangüzö Georg
Azrael These lovingeyes
Chesvet Line Image Black Pearls
Mon-Cha-Ra Agáta Lux
Ni-Ani-Atrei Kirabzer
Dexter-Atrei Kirabzer
Solaris Avis Magic Moment
Xan Atrei Kirabzer
Blackberry’s Mission Completed
Diesel z Tichého podhradia
 
Shih tzu – suky
Diamond Flash Melani Raising Star
Dafne These Lovingeyes
Tu Chu Madam Atrei Kirabzer
Szölöhegyi Bitangüzö Fédra
Celest These lovingeyes
Casiopeia These lovingeyes
Penelope Atrei Kirabzer
Cindy Soví hnízdo
Jessica-Atrei Kirabzer
Florentina Atrei Kirabzer
Lolita Atrei Kirabzer
Montana Atrei Kirabzer
Brianny These lovingeyes
Brenda These lovingeyes
Laura Atrei Kirabzer
Rossa Shine Agáta Lux
Bonnie These lovingeyes
Onuris-Atrei Kirabzer