Na podrobnú prezentáciu chovných jedincov na týchto stránkach majú právo iba majitelia, ktorí sú členmi klubu. K dispozícii je stručný zoznam klubom uchovnených jedincov.

Tibetský španiel – psy Tibetský španiel – suky
Excalibur Legend Lucy’s secret Deep Secret Brill Padme
Os-Pa Danpo Sommerlyst’s Casey Donum Tibet
Can-Ring Lotosový kvet Tibetu E-Ma-Hi-Sa Lotosový kvet Tibetu
An-Dan-Po Lotosový kvet Tibetu Bria Donum Tibet
  Gan-Gen Lotosový kvet Tibetu
  Ca-tsha Lotosový kvet Tibetu
  A-Ni Lotosový kvet Tibetu
  An-Na-Tsi Lotosový kvet Tibetu