Na podrobnú prezentáciu chovných jedincov na stránkach Klubu tibetských plemien majú právo iba majitelia, ktorí sú členmi klubu. Tu je zoznam klubom uchovnených jedincov Tibetských teriérov, ktoré boli v čase uchovnenia zapísané v Slovenskej plemennej knihe psov (SPKP).

Tibetský teriér – psy
Khyi-Mi Emchi Lamleh Bagya
A Heartbreaker Erbosedition
Ha-Gi Tingri
Ekadashi Tingri
Art of Life Erbosedition
Chenpo z Targenu
Bastian Touch of Empathy
Khyi-Mi Co Do Lamleh
Cumalon Tingri
Khyi-Mi Bod-ja Lamleh
Archad Tingri
Akar Tingri
Falamandus Nordic Vintage
 
Tibetský teriér – suky
Khyi-Mi Lamleh Hoksa Rex
Born To Love Erbosedition
A Desert Rose Erbosedition
Hada Tingri
Sa-Ga-Ra od Vilzonky
Ellora Tingri
Ma-Tu Mya od Vilzonky
Litomada’s GK’s Free
Caitanya Tingri
Lövskar’s Lasya
Khyi-Mi Ardin Lamleh
Bhoomi Lamleh Schambala
Dolly M-V Kmecovi