Na podrobnú prezentáciu chovných jedincov na stránkach Klubu tibetských plemien majú právo iba majitelia, ktorí sú členmi klubu. Tu je zoznam klubom uchovnených jedincov Tibetských teriérov, ktoré boli v čase uchovnenia zapísané v Slovenskej plemennej knihe psov (SPKP).

Tibetský teriér – psy Tibetský teriér – suky
Khyi-Mi Emchi Lamleh Bagya Karma Khyi-Mi Lamleh Hoksa Rex
A Heartbreaker Erbosedition Born To Love Erbosedition
Ha-Gi Tingri A Desert Rose Erbosedition
Ekadashi Tingri Hada Tingri
Art of Life Erbosedition Sa-Ga-Ra od Vilzonky
Chenpo z Targenu Ellora Tingri
Bastian Touch of Empathy Ma-Tu Mya od Vilzonky
Khyi-Mi Co Do Lamleh Litomada’s GK’s Free
Cumalon Tingri Caitanya Tingri
Khyi-Mi Bod-ja Lamleh Lövskar’s Lasya
Archad Tingri Khyi-Mi Ardin Lamleh
Akar Tingri Bhoomi Lamleh Schambala
Falamandus Nordic Vintage Dolly M-V Kmecovi