poďakovanie sponzorom klubovej výstavy

Ďakujeme sponozorom