Zápisnica z členskej schôdze v Alekšinciach, dňa 2.5.2015 TU.