Zápisnice z členských schôdzí

Zápisnica zo dňa 28.05.2017

Zápisnica zo dňa 02.05. 2015

Zápisnica zo dňa 08.03. 2014

Zápisnica zo dňa 24.03. 2013

Zápisnica zo dňa 01.10. 2011

Zápisnica zo dňa 22.05. 2010

Zápisnica zo dňa 30.05. 2009