Dočasné zľavnenie podmienok pre priznanie titulu CIB z dôvodu Covid 19
 
pre priznanie titulu sú potrebné:
– 4 čakateľstvá / tituly CACIB udelené na výstavách konaných v termíne medzi 1. januárom 2020 a 30. júnom 2021
– 2 rôzne krajiny
– 3 rozliční rozhodcovia
– 1 rok a 1 deň medzi prvým a posledným čakateľstvom / titulom CACIB